Про інгаляційний наркоз

Інгаляційний наркоз – сучасна альтернатива для анестезії у ветеринарній медицині

Руслан КОПИСТКО      головний лікар ветеринарної клініки “Univet” м. Львів

Андрій ДІДУХ                к.в.н., лікар ветеринарної медицини, консультант

             Частка діагностичних та хірургічних маніпуляцій,  які вимагають проведення відповідних  анестезіологічних заходів, займають чи не найперше місце у ветеринарній медицині. При цьому, ветеринарний спеціаліст повинен гарантувати максимальну безпеку для життя тварини, що є головним критерієм його успішного іміджу та професіоналізму.

            Переважна більшість клінік України ще продовжують користуватися іньєкційними засобами для проведення наркозу. Основними недоліками цих засобів є підвищений ризик негативного впливу на серцевосудинну та респіраторну системи організму тварини, навіть при застосуванні цих препаратів згідно настанов, незворотність дії, складність дозування для критично хворих, молодих або геріатричних тварин.

           Аналізуючи розвиток анестезіології у країнах ЄС і США, у минулому столітті наші закордонні колеги теж застосовували інь’єкційний наркоз, проте практика показала, що інгаляційний – суттєво відтіснив цей метод, відповідно усі ветеринарні клініки країн ЄС обладнані апаратами для інгаляційного наркозу.

            Заборона використання кетаміну в Росії, а згодом і в Україні, ще більше загострила актуальність пошуку альтернативних засобів і методів, зокрема інгаляційноі анестезіі. Наприклад у США  та  Великобританії  приблизно 99,9%, а  у країнах ЄС понад 99% приватних та університецьких ветеринарних клінік мають у наявності такого роду обладнання і використовують його залежно від складності операції та клінічного стану пацієнта. Основними факторами, які спричинилися до масового використання “анестезіологічних машин” стали їх безпечність, точність у дозуванні, надійність та легкість у роботі. Безпечність – полягає у можливості швидкого зменшення дози, а за необхідності і повного припинення подачі інгаляційного анестетика (ізофлурану або севофлурану) у організм тварини. Суттєвою перевагою є значно швидший “вихід” тварини із стану наркозу, а також придатність до проведення анестезії окремим екзотичним тваринам та гризунам.   

            На ринку України пропонують анестезіологічні апарати головним чином китайського та американського виробництва.  У ЄС та США найбільш вживаним та довговічним є американське обладнання, Такі апарати доступні в обслуговуванні навіть молодшим ветеринарним персоналом, після короткої підготовки і під наглядом ветеринарного лікаря. Одним із секретів успішності американських анестезіологічних машин є їх надійність, як у прямому, так і переносному значенні. “Серце апарату” – випаровувач (або змішувач), представляє собою монолітний прилад, виготовлений із високоякісної нержавіючої сталі, що робить його стійким до дії хімічних і факторів зовнішього середовища протягом десятиліть, що суттєво відрізняє його від апаратів інших виробників. Конструкція внутрішніх вузлів дає змогу надзвичайно точно дозувати анестетик для будь- якого виду тварин та вікової групи. До комплекту, також входить і комплект гофрованих трубок для подачі суміші через ендотрахеальну трубку або маску і комплект мішків різного об’єму для кисневої або киснево-ізофлурановоі суміші, набір перехідних з’єднань. Одним із таких виробників є компанія “MIDMARK®“, яка виготовляє випаровувачі для ізофлурану і севофлурану. Враховуючи доступну вартість і наявність, ветеринарні клініки Європи, Великобританії віддають перевагу ізофлурановим випаровувачам. Така ж тенденція спостерігається і в Україні. Слід зауважити, що галотанові випаровувачі практично повністю втратили свою актуальність.

            Інгаляційний наркоз має суттєві переваги порівняно із інь’єкційним: у першу чергу – це можливість швидко припинити або зменшити подачу газу і, якщо необхідно, вивести тварину з наркотичного сну у випадку настання непередбачених обставин, що могуть становити загрозу її життю. По-друге, це можливість контролю рівня сатурацііі, шляхом регуляції відсотка інгаляційноі суміші, а також проведення штучної вентиляції легенів упродовж  усієї хірургічної операції, якщо у тварини настала зупинка дихання.

Протоколи Американської і Європейської Асоціації ветеринарних анестезіологів рекомендують обов’язкове проведення інтубації тварини у випадку загальної анестезії, незалежно від виду та віку останніх. Тобто, якщо інтубація, яка є порівняно складною маніпуляцією, обов’язкова за проведення інь’єкційноі анестезіі, то чому ми не можемо цим скористатись і застосувати максимально безпечний вид наркозу – інгаляційний? Ще однією перевагою останнього – є можливість підключення до анестезіологічного обладнання  монітора для контролю життєво важливих функцій тварини під час проведення хірургічного втручання. Університетські клініки користуються апаратом Cardell Touch Multiparameter Monitor (США), який має спеціально пристосовані для під’єднання до інтубаційноі трубки датчики, що дає змогу відстежувати параметри функціонування респіраторної та серцево-судинної систем пацієнта.

На даний, час крім ізофлурану в гуманній медицині застосовують ще більш сучасніші препарати. Одним з них – є севофлюран, який володіє окремими перевагами,  як наприклад ефект, за ввідного наркозу за допомогою маски із використанням цього анестетика,  настає значно швидше, хоча час виходу із наркозного сну та якість є практично однаковими, порівняно із ізофлюраном. Але нажаль, висока ціна препарату та обладнання не дають змоги широко застосовувати севофлюран у ветеринарній медицині.   

Отже, інгаляційна анестезія дає змогу швидко проводити ввідний наркоз, легко контролювати перебіг та дозування наркозного сну, максимально знизити ризики ускладнень. Проте, належна оцінка та остаточний вибір протоколу для анестезії  повинні ґрунтуватись на аналізі клінічного, передопераційного стану тварини, фармакокінетики та ризиків пов’язаних із застосуванням анестезіологічних препаратів, надійності та якості відповідного обладнання. Остаточне рішення, який вид наркозу є максимально безпечним для тієї, чи іншої маніпуляції повинен приймати досвідчений ветеринарний лікар.